رنکینگ

رتبه نام شهر امتیاز
1 سمن قیومی ساری 2000
2 ترانه مهران بابل 1200
3 مونا وثوقی بابل 720
3 یاسمن روحانی مقدم ساری 720
5 یاسمن قیومی ساری 570
6 الهه قوپرانلو ساری 360
6 مهشید عروجی ساری 360
6 آناهیتا ابوحمزه ساری 360
6 نیوشا رستمان قائم شهر 360
10 دلبر طهماسبی ساری 180
10 الهام شاکری بابل 180
10 نیکی نادری ساری 180
10 آزاده ذبیحی ساری 180
10 رزیتا علیزاده بابلسر 180
10 هدی جوادزاده ساری 180
10 الهه خلج ساری 180
10 درسا تیموری قائم شهر 180
18 هستی دهستانی بابل 90
18 مهکامه اولاد اعظمی ساری 90
18 سارا فریدونی بابل 90
18 گلنار کوهرزاد ساری 90
18 درسا قلی زاده ساری 90
18 مونا کلیجی ساری 90
18 سحر شیردل ساری 90
18 نسیم موفقی ساری 90
18 نیلرام دهستانی بابل 90
18 نهال نیکزاد ساری 90
18 فاطمه مشهدی بابل 90
18 بیتا اسماعیل پور بابل 90
18 هستی یعقوبی بابل 90
18 چیترا مریخی ساری 90