JTI

JTI، طرح توسعه تنیس نوجوانان زیر 14 سال می باشد که از سوی فدراسیون جهانی تنیس (ITF) برای توسعه و استعدادیابی در کشورهای در حال توسعه بصورت کاملا رایگان، برنامه ریزی شده است.

هدف برنامه JTI:
1- اضافه کردن تعداد تنیسورهای نوجوان
2- استعدادیابی

رده سنی هدف JTI:
زیر 10 سال: که شامل برنامه جهانی tennis 10s  می باشد.
زیر 12 سال:
زیر 14 سال:

این طرح کمک می کند تا تنیس به شیوه کاملا صحیح، اصولی، ساده و لذت بخش به کودکان و نوجوانان آموخته شود و بستر را برای آموزش حرفه ایی تنیسورها در آینده آماده سازد.

محل اجرای طرح JTI:
1- مدارس
2- باشگاهها

مجریان این طرح:
مجریان این طرح، JTI Coordinatoor یا هماهنگ کننده های طرح توسعه تنیس نوجوانان نامیده می شوند که از طرف کمیته آموزش فدراسیون هر کشور، آموزش لازم را دیده و در استانها و شهرهای مربوط به خود به اجرای آن می پردازند.

وظایف JTI Coordinatoor :
1- از آنجاییکه محل اجرای این طرح در مدارس و باشگاههای تنیس هر شهر می باشد مهمترین وظیفه هماهنگ کننده ها در هر شهر، آشنا نمودن و ارائه این طرح برای افراد ذیل می باشد:
- مدیران آموزش و پرورش و رئیس هیات تنیس و مسولین ورزش شهر
- مدیران مدارس و باشگاههای تنیس شهر
- معملمان ورزش مدارس
- مربیان تنیس باشگاهها
- والدین دانش آموزان
- تمام کسانیکه علاقمند به کمک می باشند

2- برنامه ریزی، سازماندهی، ارائه و اجرا، نظارت و ارزیابی این طرح در مدارس و باشگاهها

3- جذب اسپانسر 

4- اطلاع رسانی و تبلیغ 

5- تهیه گزارش هر دوره و ارائه آن به کمیته JTI