لطفا اطلاعات خود را برای ثبت نام وارد کنید.
مرد زن
- -
با ایجاد نام کاربری شما قوانین و مقررات سایت را قبول کردید.
لطفا اطلاعات خود را برای ورود به سایت وارد کنید.
لطفا اطلاعات خود را برای ثبت نام تیم وارد کنید.
لطفا اطلاعات خود را برای ورود به تیم وارد کنید.

JTI

JTI، طرح توسعه تنیس نوجوانان زیر ۱۴ سال می باشد که از سوی فدراسیون جهانی تنیس (ITF) برای توسعه و استعدادیابی در کشورهای در حال توسعه بصورت کاملا رایگان، برنامه ریزی شده است.

 

هدف برنامه JTI:

۱- اضافه کردن تعداد تنیسورهای نوجوان

۲- استعدادیابی

 

رده سنی هدف JTI:

زیر ۱۰ سال: که شامل برنامه جهانی Tennis 10s  می باشد.

زیر ۱۲ سال: که شامل برنامه جهانی Tennis 12s  می باشد.

زیر ۱۴ سال: که شامل برنامه جهانی Tennis 14s  می باشد.

این طرح کمک می کند تا تنیس به شیوه کاملا صحیح، اصولی، ساده و لذت بخش به کودکان و نوجوانان آموخته شود و بستر را برای آموزش حرفه ایی تنیسورها در آینده آماده سازد.

 

محل اجرای طرح JTI:

۱- مدارس

۲- باشگاهها

 

مجریان این طرح:
مجریان این طرح، JTI Coordinatoor یا هماهنگ کننده های طرح توسعه تنیس نوجوانان نامیده می شوند که از طرف کمیته آموزش فدراسیون هر کشور، آموزش لازم را دیده و در استانها و شهرهای مربوط به خود به اجرای آن می پردازند.

 

وظایف JTI Coordinatoor:

۱- از آنجاییکه محل اجرای این طرح در مدارس و باشگاههای تنیس هر شهر می باشد مهمترین وظیفه هماهنگ کننده ها در هر شهر، آشنا نمودن و ارائه این طرح برای افراد ذیل می باشد:
-
مدیران آموزش و پرورش و رئیس هیات تنیس و مسولین ورزش شهر
- مدیران مدارس و باشگاههای تنیس شهر
- معملمان ورزش مدارس
- مربیان تنیس باشگاهها
- والدین دانش آموزان
- تمام کسانیکه علاقمند به کمک می باشند.

۲- برنامه ریزی، سازماندهی، ارائه و اجرا، نظارت و ارزیابی این طرح در مدارس و باشگاهها

۳- جذب اسپانسر 

۴- اطلاع رسانی و تبلیغ 

۵- تهیه گزارش هر دوره و ارائه آن به کمیته JTI