حکم انتصاب آقای اشکان حلالخوری به سمت سرپرست هیآت تنیس شهرستان بابل

حکم انتصاب آقای اشکان حلالخوری به سمت سرپرست هیآت تنیس شهرستان بابل

حکم انتصاب آقای اشکان حلالخوری به سمت سرپرست هیآت تنیس شهرستان بابل


تاریخ : 24 ارديبهشت 1396

بازدید : 210

بازگشت به آرشیو اخبار