حکم انتصاب آقای احسان بلالی مقدم به سمت رئیس کمیته ی ساحلی هیآت تنیس استان مازندران

حکم انتصاب آقای احسان بلالی مقدم به سمت رئیس کمیته ی ساحلی هیآت تنیس استان مازندران

حکم انتصاب آقای احسان بلالی مقدم به سمت رئیس کمیته ی ساحلی هیآت تنیس استان مازندران


تاریخ : 24 ارديبهشت 1396

بازدید : 197

بازگشت به آرشیو اخبار