لطفا اطلاعات خود را برای ثبت نام وارد کنید.
مرد زن
- -
با ایجاد نام کاربری شما قوانین و مقررات سایت را قبول کردید.
لطفا اطلاعات خود را برای ورود به سایت وارد کنید.
لطفا اطلاعات خود را برای ثبت نام تیم وارد کنید.
لطفا اطلاعات خود را برای ورود به تیم وارد کنید.

ارتباط با هیات

ریاست هیات: دکتر علیرضا لطفیان              09111521709

فکس هیات:                                             01134536138

ایمیل هیات:                           caspian.tennis@gmail.com

روابط عمومی هیات: خانم پارمیس نوایی      09113538459

 

پیام شما با موفقیت ارسال شد !