ارتباط با هیات

ریاست هیات: دکتر علیرضا لطفیان              09111521709

فکس هیات:                                             01134536138

ایمیل هیات:                           caspian.tennis@gmail.com

روابط عمومی هیات: خانم پارمیس نوایی      09113538459
ارسال پیام

پیام شما با موفقیت ارسال شد !